Zamówienia publiczne | przetargi

PIMOT

atesty

Dostawa materiałów elektrotechnicznych wraz montażem 377
Dostawa materiałów elektroinstalacyjnych oraz aparatury do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej 324
Dostawa i montaż doposażenia komory (shielding) do badań kompatybilności elektromagnetycznej – EMC 354
Zaprojektowanie i budowa hali namiotowej nad torem do zderzeń pojazdów na terenie Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie – UNIEWAŻNIONY 645
Dostawa paliw płynnych do samochodów flotowych oraz badawczych dla Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie 467
Zaprojektowanie i budowa hali namiotowej nad torem do zderzeń pojazdów na terenie Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie – UNIEWAŻNIONY 665
Badanie terenowe i analiza wyników w zakresie optymalnej lokalizacji infrastruktury stacji paliw alternatywnych wzdłuż Korytarzy sieci bazowej TEN-T na terenie Polski 1219
Opracowanie projektów budowlanego i wykonawczego wraz z pozwoleniem na budowę Pilotażowej Stacji tankowania paliw alternatywnych CNG i LNG 891
Dostawa oraz montaż doposażenia komory do badań kompatybilności elektromagnetycznej 849
Opracowanie projektów budowlanego i wykonawczego wraz z pozwoleniem na budowę Pilotażowej Stacji tankowania paliw alternatywnych CNG i LNG (UNIEWAŻNIONY) 705
Dostawa do siedziby Zamawiającego licencjonowanego oprogramowania komputerowego 880
Dostawa rozdzielnicy wyłącznikowej SN 15kV wraz z automatyką 1028
Dostawa rozdzielnicy wyłącznikowej SN 15kV wraz z automatyką – UNIEWAŻNIONY 887
Dostawa oraz montaż rozdzielnicy elektroenergetycznej nN 0,4kV wraz z wykonaniem robót budowlanych i dokumentacji powykonawczej – UNIEWAŻNIONY 1230
Dostawa oraz montaż rozdzielnicy elektroenergetycznej nN 0,4kV wraz z wykonaniem robót budowlanych i dokumentacji powykonawczej – UNIEWAŻNIONY 1079
Wykonanie betonowego placu do zderzeń samochodów z barierami energochłonnymi w ramach projektu: Droga dojazdowa i plac manewrowy na rzecz „ Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki Pojazdów” – Etap I 1283
Dostawa paliw płynnych do samochodów flotowych oraz badawczych dla Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie 1192
Usługa ochrony mienia, budynków oraz terenu Przemysłowego Instytutu Motoryzacji PIMOT w Warszawie 1361
Print Friendly, PDF & Email