Współpraca

PIMOT

PIMOT – Przemysłowy Instytut Motoryzacji

Przemysłowy Instytut Motoryzacji jest profesjonalną, wiarygodną i sprawną ekonomicznie jednostką naukowo–badawczą (zlokalizowaną w nowoczesnych obiektach i dysponującą nowoczesną aparatura badawczą), aktywnie uczestniczącą w procesie przemian i rozwoju gospodarki polskiej realizowanym przez Ministerstwo Rozwoju. Potencjał naukowo-badawczy Instytutu oraz kompetencje i umiejętności wysoko wyspecjalizowanej kadry naukowej i inżynieryjno-technicznej dorównują europejskim ośrodkom badawczo–rozwojowym.

Print Friendly, PDF & Email