Struktura

PIMOT

Rada Naukowa

Laboratoria – motoryzacja

Silników i Podwozi
Badań Pojazdów
Badań Symulacyjnych
Bezpieczeństwa Pojazdów
Elektroniki i Akustyki
Badań Materiałowych
Hamulców
Wyposażenia Pomiarowego
Pracownie
Analizatorów Spalin
Konstrukcji
Szkolenia Kierowców

Laboratoria – paliwa i biogospodarka

Tematyka
Badania
Usługi
Zakład Paliw Płynnych i Biogospodarki
Laboratorium Analityczne

Ośrodek Jakości

Dział Promocji

Centrum Rzeczoznawstwa i Szkoleń

 

 

Dyrekcja PIMOT 

mgr inż. Karol Zielonka
p.o. Dyrektora Instytutu

mgr inż. Danuta Kowalczyk
Główna Księgowa

Print Friendly, PDF & Email