Działalność naukowa

PIMOT

Nagrody i wyróżnienia

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

Rok 2017

Złoty medal dla mgr inż. Anny Kieracińskiej, mgr inż. Andrzeja Jakubowskiego, mgr inż. Bogusława Pijanowskiego za „Urządzenie do redukcji emisji pyłów emitowanych przez hamulce tarczowe pojazdu” podczas XX Moskiewskiego Salonu Wynalazków i Innowacyjnych Technologii Archimedes 2017.

Dyplom oraz puchar Wszechstronnego Stowarzyszenia Wynalazców i Racjonalizatorów z Petersburga dla dr inż. Krzysztofa Biernata prof. PIMOT, dr inż. Anny Matuszewskiej, mgr Adama Hańderka, Macieja Kowalczyka, Jana Kiraga za „Instalację do termolizy odpadowych poliolefin do nasyconych frakcji węglowodorowych” podczas XX Moskiewskiego Salonu Wynalazków i Innowacyjnych Technologii Archimedes 2017.

Złoty medal z wyróżnieniem przyznany przez jury konkursu EUREKA w Barcelonie dla dr inż. Krzysztofa Biernata, prof. PIMOT, dr inż. Anny Matuszewskiej, mgr Adama Hańderka, Macieja Kowalczyka oraz Jana Kiraga za „Projekt procesów upłynniania i uwodorniania polimerów prowadzonych pod ciśnieniem atmosferycznym” podczas Międzynarodowego Salonu Innowacyjności Innova Barcelona 2017.

Nagroda specjalna Innova Barcelona 2017 dla Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w kategorii „Przemysł” konkursu EUREKA podczas Międzynarodowego Salonu Innowacyjności Innova Barcelona 2017.

Wyróżnienie przyznane przez Komisję Konkursową XXIV Międzynarodowych targów Stacja Paliw 2017 w Nadarzynie za „Instalację do termolizy i uwodornienia odpadowych poliolefin”.

Print Friendly, PDF & Email