PIMOT  |  PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI – został powołany Uchwałą Rady Ministrów nr 218 z dnia 11 sierpnia 1972 r. jako centralna jednostka zaplecza naukowo-badawczego motoryzacji. Organem sprawującym nadzór nad Instytutem jest Ministerstwo Rozwoju.

Nasza jednostka jest profesjonalnym, wiarygodnym i sprawnym ekonomicznie kontynuatorem przedwojennych tradycji ośrodków konstrukcyjnych przemysłu motoryzacyjnego w Polsce. Potencjał badawczy, kompetencje, umiejętności wysoko kwalifikowanej kadry naukowej i inżynieryjno-technicznej oraz nowoczesna aparatura sprawiają, że Instytut odpowiada standardom renomowanych ośrodków europejskich.

Oferta

Szczycimy się bardzo dobrą opinią wśród naszych kontrahentów: producentów i importerów pojazdów oraz części, jednostek administracji państwowej, wyższych uczelni technicznych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw branżowych oraz firm z sektora MŚP. Dotychczasowe osiągnięcia stanowią dla nas nieustanną motywację do dalszego rozwoju.

- PIMOT | Przemysłowy Instytut Motoryzacji

Certyfikacja w systemie REDcert2
System certyfikacji REDcert-EU należy do wiodących systemów.

Zgodność z kryteriami zrównoważonego rozwoju produkcji biopaliw i biomasy jest potwierdzana w ramach wielu systemów certyfikacji, zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

Pobierz naszą ofertę ogólną lub zapytaj o ofertę indywidualną +48 22 7777 291

Kontakt

ul. Jagiellońska 55 | 03-301 Warszawa

Recepcja: + 48 22 7777 000
Sekretariat: + 48 22 7777 015
Fax: + 48 22 7777 020

instytut@pimot.eu

Print Friendly, PDF & Email